• Parafia Ostrowo

    Intencje Mszalne

    Poznaj intencje mszalne na zbliżający się tydzień

Historia Parafii

22.06.2013

Nasza Parafia istnieje od 24 czerwca 2001 r. Dekretem z dnia 13.06.2001r. Ks. Abp Tadeusz Gocłowski powołał nową parafię w Ostrowie
Mieszkańcy tej Osady od 1957r. należeli do Parafii w Karwi, a wcześniej do Parafii w Strzelnie. W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, dnia 24.06.2001r. w Kaplicy Leśnej przy cmentarzu w Ostrowie o godz. 1700 nowo ustanowiony ks.  proboszcz Andrzej Buja odprawił inauguracyjną Mszę św. Przybyło grono mieszkańców, a wśród nich delegacja, która uroczyście powitała swojego Proboszcza. W tej ważnej Parafia Ostrowochwili obecni byli: ks. proboszcz Zygmunt Jankowski z Karwi oraz ks. dziekan Jerzy Kunca z Żarnowca i ks. dziekan Stanisław Gackowski z Żukowa, dotychczasowy proboszcz naszego księdza. 1 września 2001r. Ks. Abp T. Gocłowski wyświęcił Kaplicę i tymczasową plebanię oraz odprawił pierwszą Mszę św. i łaską nadprzyrodzonego życia w Sakramencie Chrztu św. obdarzył troje dzieci. I tak prawie w cudowny sposób udało się jeszcze przed pogorszeniem pogody przejść pod dach do Kaplicy. Oprócz zajęć duszpasterskich podjęto starania w celu zorganizowania odpowiedniego terenu pod budowę Kościoła. Matczyna Parafia z Karwi przekazała nowo powstałej Wspólnocie jedną działkę, /niestety za małą na budowę Kościoła/, ale dzięki dalszej hojności mieszkańca p. Amandusa Jeka otrzymaliśmy kolejne 2 działki. Aby wydłużyć przykościelny teren aż do lasu – dokupiliśmy następne 2 działki. Po odrolnieniu tej ziemi zorganizowaliśmyprzetarg na najlepszy projekt Kościoła. Wybrano dzieło prof. Szczepana Bauma z Gdańska – projekt nowoczesnej budowy przypominający rybackie łodzie spoczywające na kamieniach.  Po uzyskaniu zgody na budowę, dnia 15.05.2004r. przystąpiono do prac związanych z wykopem pod budowę kościoła.

Parafia OstrowoW tym samym roku rozpoczęto prace ziemne przy budowie plebanii, której pomieszczenia służą dzisiaj jako dom rekolekcyjno-wypoczynkowy przy naszej Parafii. Mając na uwadze wizję, aby pierwszy neoprezbiter z Ostrowa mógł odprawić Prymicje w nowobudującym się kościele intensywnie podejmowaliśmy różne wyzwania. W pamiętną niedzielę, 14 czerwca 2009r. Neoprezbiter ks. Piotr Zaczek w budującej się Świątyni  odprawił pierwszą Mszę św. w obecności licznych gości i wielkiej rzeszy mieszkańców Ostrowa. Od tego czasu w każdą niedzielę o godz. 1100 sprawowana jest tam Eucharystia i powoli trwają prace wykończeniowe. W okresie letnim /lipiec i sierpień/ Msze św. sprawowane są o godz. 930, 1100, 1900 oraz wieczorna, tzw. „nikodemowa Msza św.” o godz. 2100

Parafia Ostrowo